Alcoholbeleid


Per 1 januari 2014 is de de wettelijke leeftijdsgrens voor het nuttigen (en het in het bezit hebben) van alcohol gewijzigd van 16 naar 18 jaar. Dit betekent dat sportkantines geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 jaar is mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimtes. Dit is van toepassing in het clubhuis, maar ook op het park en andere openbare gelegenheden.
Aansluitend op de wet heeft de gemeente de wijzigingen in het kader van de Drank en Horecawet meegenomen in een aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin zijn nadere regels opgenomen ten aanzien van de tijden waarop alcohol geschonken mag worden. Dit betekent onder andere dat er maximaal tot 1 uur na de laatste activiteiten alcohol geschonken mag worden.  In het kader van de landelijke wetgeving mag er na 0:00 ‘s-nachts ook geen alcohol geschonken worden.

Wat verandert er ?
·  Vanaf 1 januari zullen wij geen alcohol meer schenken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.
·  De bardiensten  kunnen bij twijfel om een ID vragen.
·  De volledige regels en nadere informatie zullen we ophangen bij de ingang van de kantine en de bar.
·  Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan.
·  Een persoon ouder dan 18 jaar mag geen alcohol kopen en doorgeven aan iemand beneden 18 jaar.

De gemeente controleert of we ons aan de wet houden en we kunnen een boete van € 1.360,- krijgen als we ons niet aan de regels houden. Jongeren onder de 18 jaar die toch alcohol in hun bezit hebben in de kantine of op het park kunnen ook een boete krijgen.
De overheid past de wet aan omdat zij jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van de jongeren zijn nog in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit en bij jong volwassenen kan de opbouw van de hersenen beschadigen.

Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden en wij willen als sportvereniging de boodschap dat het normaal is onder de 18 jaar geen alcohol te drinken van harte ondersteunen.
Omdat alle seniorleden van onze club bardiensten draaien stellen wij via de KNLTB en NOC*NSF een actuele Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) aan. Via  de link www.nocnsf.nl/iva kunt u zich aanmelden voor de instructie.

We rekenen erop dat u uw medewerking verleent aan de uitvoering van deze nieuwe regels en begrip heeft voor onze bardiensten, alsmede de openers en sluiters die dit alles moeten uitvoeren.