Bardienstreglement


Wanneer je bardienst hebt dien je de volgende zaken in acht te nemen:

1. Verkoop van de consumptiekaarten noteren op de daarvoor bestemde lijst in de blauwe ordner.
2. Koffie en thee is voor het dienstdoende lid gratis.
3. Lege flesjes in het daarvoor bestemde lege krat plaatsen.
4. Koellades in de kantine bijvullen met flesjes vanuit de grote koelkast en de grote koelkast weer bijvullen met flesjes vanuit de voorraadkast.
5. Aan het eind van de dienst de kantine schoon vegen, tafels en bar met een schone doek schoonmaken.
6. Alle gebruikte servies afwassen.
7. Alle afval opruimen.
8. Stoelen buiten netjes opstapelen.
Voor vragen graag contact opnemen met de kantine commissie