Lidmaatschap 2017


Het lidmaatschap van Eegedima geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 31 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Wordt na deze datum opgezegd, dan is een bedrag van € 17,50 verschuldigd. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Opzeggingen kunnen uitsluitend worden gericht aan de ledenadministratie.

Momenteel heeft Eegedima geen wachtlijst. U kunt per direct lid worden.

Voor 2017 gelden de volgende tarieven :
• Een jaar kost € 120,- voor senioren en € 55,00 voor junioren (t/m 17 jaar).
• Waarborgsom kantine € 25,-

lidmaatschap 2017 formulier <— Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Gezinskorting

Gezinnen, waarvan tenminste 3 personen lid zijn, krijgen een korting van 5% op de contributie.
Dit percentage kan oplopen tot 10% bij 4 en 15% bij meer dan 4 personen.
Deze leden moeten dan wel op één adres woonachtig zijn.

Dagpasje

Wilt u als lid van Eegedima met iemand die geen lid is een balletje slaan dan kunt u voor deze persoon (personen) een dagpasje kopen.
Het kopen van dagpasjes is maximaal 5x mogelijk per jaar.
Dagpasjes kunnen worden gekocht bij de kantinedienst ter plaatse voor 5 euro per persoon, of worden besteld cq afgehaald bij:
Jacco Priem, Windsingel 30