Algemene Voorwaarden Eegedima zomer Tennistraining

Algemene voorwaarden Tennistraining zomer 2023 Eegedima

De trainingen starten vanaf 4 april 2023

1.    U wordt via mail of per telefoon geïnformeerd wanneer de les begint.

2.    Gedurende het zomerseizoen kan het voorkomen dat erdoor slecht weer lessen uitvallen, echter zal er alles aan gedaan worden de lessen in te halen. Indien dit niet het geval mocht zijn, mag er maximaal 1 les vervallen.

3.    Normaal gesproken zal er geen tennisles zijn in de schoolvakanties.

4.    Bij afwezigheid van de trainer zal u altijd geïnformeerd worden en de les altijd ingehaald worden.

5.    Inlevering en ondertekening van het lesformulier verplicht u zich tot het verschuldigde bedrag te voldoen.

6.    Gemiste training van de leerling zelf, geven geen recht op inhalen. Er mag geruild worden met iemand van hetzelfde niveau, ter voorkoming van het missen van een tennisles. Dit echter wel in overleg trainer.

7.    Bij verhindering van de trainer zal hij/zij u hiervan vooraf telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende trainer de trainingen overneemt.  

8.    De Trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.  

9.    Indien het zich voordoet dat de aanvraag voor tennisles groter is dan de beschikbare tijd, zal er 50 minuten lesgegeven worden i.p.v. 60 minuten bij 4 personen.  45 min wordt 40 min 3 personen. Alles zal naar ratio verrekend worden.

10.  Door het inschrijven gaat u akkoord met de “Algemene Voorwaarden” van de Trainer Kees Lindhout zomertraining 2023.

11.  Medische gegevens, indien u het van belang vindt, dat de Trainer hiervan op de hoogte moet zijn, medicijn gebruik of andere aandoeningen graag vermelden, en wat je van de Trainer verwacht te doen.  

12.   Heeft u opmerkingen of verbeteringen graag per/mail naar [email protected]                     

Met vriendelijke groet, Kees Lindhout 

logo

KVK-nummer

22026158