Contributie

Contributie

Het lidmaatschap van Eegedima geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 31 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Wordt na deze datum opgezegd, dan is een bedrag van € 17,50 verschuldigd.

 

Opzeggen

Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gericht aan de ledenadministratie. Vermeld hierin duidelijk de leden waarvan het lidmaatschap dient te worden beïndigd.

 

Wachtlijst

Momenteel heeft Eegedima geen wachtlijst. U kunt per direct lid worden. Onderstaand de volgende tarieven:

Per jaar:

€ 120,- voor senioren
€ 55,00 voor junioren (t/m 17 jaar).

Waarborgsom kantine € 50,-  

U kunt zich inschrijven onder de button lid worden 

 

Gezinskorting

Gezinnen, waarvan tenminste 3 personen lid zijn, krijgen een korting van 5% op de contributie. Dit percentage kan oplopen tot 10% bij 4 en 15% bij meer dan 4 personen. Deze leden moeten dan wel op één adres woonachtig zijn.

logo