Baanregelement

Baanreglement en afhangregels Men is gerechtigd te spelen als door de betrokkene op het digitale afhangbord een baan en tijdstip is afgehangen met een geldige KNLTB verenigingspas. Spelers/speelsters die niet afgehangen hebben op het afhangbord mogen niet als speler/speelster op de baan actief zijn. Spelers/speelsters die zichtbaar zijn op het afhangbord dienen ook daadwerkelijk op het park aanwezig te zijn, afhangen voor elkaar is dus niet toegestaan.

Speelduur:

Bij enkelspel bedraagt de speelduur 45 minuten en bij dubbelspel 60 minuten. Deze tijdsduur is onafhankelijk van training.

Speeltijden:

De banen zijn bespeelbaar gedurende het hele jaar op maandag t/m zondag van 6.00 uur tot 23.00 uur. Van de banen kan geen gebruik worden gemaakt zodra de dooi is ingetreden na een aantal dagen vorst. Dit om schade aan de technische onderlaag van de speelmat te voorkomen. Dit wordt via de website gecommuniceerd.  

BAANRESERVERING:   

Afhangen/Reserveren:

De leden hangen af via het digitale afhangbord dat zich voor in de kantine bevindt of via de KNLTB Club app. Door “baan afhangen” te selecteren kunt u kiezen voor een vrije baan en een tijdstip. Na bevestiging ontvangt u een email op het bij ons bekende mailadres. (Voor introducés wordt afgehangen met duidelijke naamsvermelding; de introduceepas kan worden verkregen bij de dienstdoende barmedewerk(st)er nadat de fee is voldaan) 

Baankeuze: 

U kunt zelf een baan en tijdstip afhangen. Let op: Hang geen baan af waarop nog gespeeld wordt als er nog andere banen vrij zijn (ook al is de afgehangen tijd verstreken).

Opnieuw afhangen:

Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan kunt u pas weer afhangen als het 10 minuten later is dan de eindtijd van de periode waarop u had afgehangen.

Reservering annuleren:

Een reservering kan worden geannuleerd tot moment van reserveren. Mocht u onverhoopt niet kunnen spelen, annuleer dan de aanvraag altijd zodat u andere leden geen baankeuze ontneemt.

Reservering bekijken:

Om te bekijken wanneer u ook al weer moet spelen kunt u op het overzicht banen kijken via de KNLTB Club App.

Spelen: 

Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen hebben. In het geval uw baan al vrij is (omdat uw voorgangers eerder zijn opgehouden), dan mag u natuurlijk eerder beginnen.

Training:

Voor trainingen mag alleen gebruik gemaakt worden van de aangegeven baan/banen. 

Tennisactiviteiten:

Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, toss/instuif, periodiek onderhoud, etc. Tijdens competitie- en toernooidagen is het baanreglement niet van toepassing. Dan zijn de regels gesteld door de competitie- en toernooileiding van toepassing. 

Geen geldige pas:

Afhangen met een ongeldige pas is niet mogelijk. Raakt een speler zijn geldige ledenpas kwijt dan zal hij/zij dit moeten melden bij onze ledenadministrateur. Deze zal een nieuwe KNLTB pas aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 10,00) en worden doorbelast aan het betreffende lid. Het bestuur kan maatregelen nemen als dit te vaak gebeurd.  

GEDRAGSREGELS: 

  • Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers/speelsters en eventuele scheidsrechters en de parkbeheerders.
  • Iedereen dient met de juiste tenniskleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische temperaturen, zo is spelen met ontbloot bovenlichaam verboden.
  • Gooi geen afval op de banen. Roken en het gebruik van glaswerk (bidons zijn een prima alternatief) op de banen is ten strengste verboden.
  • Ook roken in de kantine is verboden en op het terras slechts toegestaan in de daarvoor speciaal aangegeven zone.
  • Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn, u kunt iedere baan afzonderlijk bereiken via de parkpaden en baantoegangen. Honden zijn toegestaan op het tennispark, maar uiteraard niet op de tennisbanen.
  • Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet, de hoofdingang van ons park dient vrij gehouden te worden voor eventuele hulpdiensten.
  • De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
  • Als door regen het water op de baan blijft staan, is het ten strengste verboden om dit te verwijderen met trekkers, vegers of borstels. Dit zal de afwatering alleen maar vertragen omdat het drainage stelsel hierdoor dicht slibt, wacht geduldig tot het water weg ebt, hoge uitgaven en lang wachten tot het water verdwijnt worden hiermee voorkomen. Ook bij opdooi is het niet toegestaan te tennissen (kijk voor een toelichting op onze website).
  • Na elke wedstrijd moet de baan geveegd worden. Graag het hele baanvak vegen, dus ook buiten de speellijnen. Dit om aangroei van mos en ander groen te voorkomen juist op die plaatsen waar niet gespeeld wordt. Graag bij het vegen regelmatig het overtollige zand ‘lossen’ op de baan en niet alles op een hoop gooien bij het ophangen van het sleepnet.  
  • Tip Gebruik het juiste schoeisel. Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat uw tennisballen duidelijk gemerkt zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de vereniging/trainer beschikbaar gesteld.      

Baanverlichting:

De verlichting kan naar behoefte worden in/uitgeschakeld. Dit gebeurt via de lichtschakelaar naast het afhangbord in de kantine. Als u stopt met tennis en er spelen geen anderen na u; schakel dan de verlichting ook weer uit. De verlichting wordt uiterlijk om 23:00 uur uitgeschakeld.  

Introductieregeling: Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken. Een lid kan maximaal 5 x gebruik maken van het aanmelden van een introducé. Een introducé kan alleen afgehangen worden door op het digitale afhangbord met duidelijke naamsvermelding, het lid dat de introducé meeneemt dient ervoor te zorgen dat de introductiefee aan de bar wordt voldaan. Een introducé dient ook te voldoen aan de kleding en schoeisel voorschriften.  

Discussie: In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur. Overtreding van de regels kan leiden tot een tijdelijke maatregel genomen door het bestuur of een volledige royering afhankelijk van frequentie en aard van de overtreding(en). 

logo

KVK-nummer

22026158